Matkajuht.ee

Osaleja kinnituskiri

Matkajuht OÜ
www.matkajuht.ee

Võtan osa OÜ Matkajuht korraldatud üritustest/tegevustest olles teadlik erinevatest riskidest, mida need sisaldavad. Kinnitan, et olen saanud Matkajuhilt teavet riskide ning võimalike vigastusjuhtumite kohta.

Ma aktsepteerin, et ei OÜ Matkajuht ega isikuid, kes teda esindavad ei saa teha vastutavaks  mingi vigastuse vormi eest, mis võib minuga juhtuda seoses üritustega/tegevustega. Vastutusest vabastamine hõlmab ka vigastusi, mis juhtuvad seoses transpordiga ürituse/tegevuse eel või pärast neid. Vigastuse all mõistetakse vigastusi nii isikutele, kui ka esemetele.

Ma kinnitan, et ma ei põe ega ole põdenud haigusi, mis võivad esile kutsuda akuutseid haigushooge.

Ma kinnitan, et ei ole alkoholi või muude narkootiliste ainete mõju all.

Ma aktsepteerin, et ka kolmandad isikud, sealhulgas perekond, ei saa esitada minu nimel nõudeid OÜ Matkajuht vastu või isikute vastu, kes tegutsevad OÜ Matkajuht esindajatena.

Ma olen teadlik, et OÜ Matkajuht omab vastutuskindlustust, kuid mitte õnnetusjuhtumi kindlustust. Seepärast tean, et ma ei ole kindlustatud OÜ Matkajuht poolt kui peaks juhtuma õnnetus sellise situatsiooni tulemusena, milles ma ise süüdi olen.

Võimalikke nõudeid OÜ Matkajuht vastu reguleerib Eesti õigus ning võimalikud hagid tuleb esitada OÜ Matkajuht asukohajärgsele kohtule.

Ma olen ülaltoodu põhjalikult läbi lugenud ja mõistnud, mida kinnituskiri tähendab. Ma saan aru, et siinkohal alla kirjutades aktsepteerin ma riske, mida sisaldavad OÜ Matkajuht poolt pakutavad üritused/tegevused ning samas kiidan heaks ülalnimetatud vastutusest vabastamise kirja.

Üritus/tegevus:…………………………………..            Kuupäev: ……………………

Osavõtja (trükitähtedega): ……………………………………..

Aadress: ……………………………………………………….

Rahvus: ………………………………………………………..

Sünnikuupäev: …………………………………………………

E-post: …………………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………….

Allkiri: …………………………………………………………

Hooldaja allkiri alla 18-aastase osavõtja eest: ……………………………………………………..