Matkajuht.ee

Mis on matk?

“Matkamine” ingliskeelsete terminite süsteemis. Kuidas tõlkida ja mõista?
Levo Tohva

Sageli tuleb matkamisalaseid ingliskeelseid artikleid tõlkides, lugedes, kirjutades toetuda sõnaraamatutele. Sõnaraamatud on sillaks mõistmisele, kuid teinekord jätavad nad hätta.
Sagedasemaks probleemiks on olnud termini “matkamine” tõlkimine. „Matkamine“ on meie kultuuris mitmemõõtmeline, mahuline (sageli ees- või järel-liitega) termin mis võib kanda infot nii matka eesmärgi, piirkonna, liikumisviisi, sportlikkuse ja tehnilisuse (keerukuse) astme kohta. Sellele terminile pole eesti-inglise sõnaraamatus kogu tähendust hõlmavat vastet.
Enamus sõnaraamatuid pakub vasteks „walking“, „rambling“, „backbacking“, „hiking“,„trekking“. See on aga eksitav, sest nende terminitega tähistatakse inglisekeelsetes riikides kõigest erinevat erinevat tüüpi jalgsimatkamist.
Kuhu sel juhul asetuksid teised matkaliigid?

Nende ühegi puhul pole tegemist “hikingu”-ga.

Kuidas tõlkida sõna “matkamine”?
“Matkamine” inglisekeelse vastena oleks tähenduselt sobiv kasutada terminit „adventure tourism“ (vrdl. vene keeles “sportivnõi turism”). Matkamine on praegu ja oli ka minevikus üks turismi liike. Eestis mahtus kogu huvireisimine kuni 1957 aastani “turismi” termini alla. 1957 aastal läksid “turismi” ja „sportliku turismi“ teed lahku ning nende eristamiseks võeti jaoks kasutusele termin “matkamine” ( NSVL MN j.a. K ja SK 26.01.1957 käskkiri nr.13;) Tänapäevalgi veel kannab üks EML-i kuuluv matkaklubi turismiklubi nime.
“Adventure tourism” kattub tähendustes “matkamisega”, on sama ruumiline ja mitmetähenduslik.Wikipedia defineerib seda järgmiselt: kogemiseks ja tundmaõppimiseks ette võetud eeldatud ootamatustega rännak kus liigutakse kaugetes piirkondades. Adventure Travel Trade Association defineerib “adventure tourism”-iks iga turismis läbiviidavat tegevust mis sisaldab vähemalt kahte kolmest järgnevast koostisosast:

  • füüsiline tegevus,
  • kultuuride vastastikune toime (kultuurivahetus),
  • viibimine looduses.

Siia alla mahuvad ära kõik tegevused jalgsimatkamisest kuni kaljuronimiseni. Arusaamist ei piira liikumisviis, keskkonnas viibimise moodus, kestvus, piirkond, sportlikkuse aste ega substantsi (vesi, kivi, jää) tüüp.
Ka ratsutamine ja purjetamine on seiklusturism. Üks seiklusturismi alaliike on ökoturism, milles väljendub rändamise viis (“rändamine jälgi jätmata”) ja keskkonnas viibimise moodus (kultuuri ja looduskeskkonda häirimata). Kindlasti tekib küsimus mis on siis automatkamine, ATV, jetisõit, kaatrisõit, buggyd, džiibid, lumesaanid, jaht ja kalapüük? Kasutatakse tunnust mis arvab nad teise termini alla. Selleks tunnuseks on ressursivajadus.  Kui aktiivsed tegevused tarbivad ära (neelavad, kulutavad) ressursse siis ei arvata neid seiklusturismi alla.

Kuidas tõlkida inglise keelde sõna “matk”?
Paremaid sõnu kui “tour” ja “trip” on raske leida. Seega võiks tõlkida näiteks süstamatka merel “sea kayaking tour”, grupijuhiga jalgsimatka “guided hiking (walking) tour”, iseseisvalt korraldatud jalgrattamatka “self guided bicycle tour” jne.

Mida aga täpsemalt hõlmab termin “hiking”?

Hiking (sama tähendusega ka „hillwalking“, “rambling” ja „walking“) – jalgsiliikumise vorm mille eesmärgiks on vaatlus, kogemine ja looduse nautimine. Tavaliselt liigutakse radasid pidi maa- või kõnnumaapiirkonnas. Sõna„hiking“ on kasutusel kõikides inglise keelt kõnelevates riikides kuid selle kasutamisel esineb variatsioone. Need on: „cross country hiking“, „bushwalking“ või „bush-bashing“ mis viitavad liikumisele väljaspool radasid. Mõnedes maailma osades nimetatakse ööbimisega jalgsimatkasid terminiga „backbacking“. Uus-Meremaal tähistatakse pikemaid looduses ööbimisega matkasid terminiga „tramping“. Mõnedes India ja Nepaali mägiregioonides on termin „trekking“ kasutuses samas tähenduses kui „hiking“. Mõnel pool kutsutakse kaugmatkaraja läbimist stardist-finišini sõnaga „thru-hiking“ Ühendkuningriigis on sõnal „hiking“ kergelt vanamoodne maik, tähistades rohkem kergmat sorti kehalist liikumist kui looduses rassimist.