Matkajuht.ee

Keidi Käis

keidik

MATKAJUHT.

Haridus: Tartu Kutsehariduskeskus (rekreatsioonikorraldus)
Kutsekvalifikatsioon: Matkatreener tase 3 jalgsimatkamise spetsialiseerumisega
Täiendkoolitus: Spordi üldteooria koolitus tase II (Tallinna Ülikool) 2014, Matkajuhi koolitus tase I (Eesti Matkaliit) 2014